01.02.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Στην τάξη κάναμε:
Στο πρόχειρο γράψαμε :
Η θεία κόβει λεμόνια.
μάγειρας, ειρήνη, πειρατής
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 7,8


Να φέρουν το βιβλίο και τετράδιο εργασιών β’τεύχοςΓια το σπίτι έχουν :
Γραφή όσα γράψαμε στο πρόχειρο
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 9
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στην τάξη κάναμε:
Επαναληπτική φωτοτυπία

Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας

Για το σπίτι έχουν :
Δεν έχουν εργασίες

Να φέρουν βιβλίο β’ τεύχος, τετράδιο εργασιών γ’ τεύχος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Υγιεινή Διατροφή

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ