11.3.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

Την Δευτέρα θα πάμε εκδρομή, εφόσον το επιτρέψει ο καιρός. Να έχω μαζί μου την υπεύθυνη δήλωση και το self test της Παρασκευής 11/3.

Τακτοποιώ τα χρήματα για τους καινούριους φακέλους των Υπολογιστών.

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Ορθογραφία
Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε.
Β.Μ. σελ. 57 – 58 τη θεωρία για των υποθετικό λόγο.
Β.Μ. σελ. 58 ασκ. 5.
Για το σπίτι
Βιβλιοτετράδιο σελ. 28 ασκ. 4, σελ. 30 – 31 ασκ. 8, σελ. 31 ασκ. 9

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Διορθώσαμε την άσκηση 1.
Βιβλιοτετράδιο σελ. 53 πρβλ. 14.
Για το σπίτι
Βιβλιοτετράδιο σελ. 52 ασκ. 12, σελ. 53 πρβλ. 15, σελ. 54 πρβλ. 16.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

Κάναμε
Εξεταστήκαμε στην μελέτη της θεωρίας.
Β.Μ. σελ. 59 θεωρία.
Για το σπίτι
Μελετώ καλά τη θεωρία σελ. 59.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

Κάναμε
Κάναμε ορθογραφία.
Σελ. 32 το κείμενο και σελ. 33 ασκ. 1.
Για το σπίτι
Φωτοτυπία (Dictee) από la puree μέχρι τέλος.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.