13.05.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤ

ΓΛΩΣΣΑ

Β σελ 58-60 διαβάζω το κείμενο
ΤΕΤ: Γράφω σε μία παράγραφο 100-150 λέξεων, για ποιους λόγους το “προσφυγάκι” ήταν λυπημένο.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΒΑ σελ 41-42 Ασκ 2,3 (Εμβδόν και Περίμετρος Ορθογωνίου Παραλληλογράμμου)

ΙΣΤΟΡΙΑ

Β σελ 171 + 179
Μπαίνω στον σύνδεσμο που αντιστοιχεί στην εργασία που έχω αναλάβει και κάτω απ’ το αντίστοιχο όνομα συμπληρώνω τα στοιχεία που έχω βρει
Σημαντικοί Έλληνες Γλύπτες & Ζωγράφου 19ου αιώνα (padlet.com)
Σημαντικοί Έλληνες Λογοτέχνες 19ου αιώνα (padlet.com)

ΦΥΣΙΚΗ

Β (το πράσινο) σελ 108-109, Τα μέρη του ματιού

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Χώρες & Πρωτεύουσες Ευρώπης (μοβ)

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (Διαφορετικότητα)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ