17.05.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤ

ΓΛΩΣΣΑ

ΒΑ σελ 57-58 Ασκ 5 + 1
Β σελ 63-65 Ασκ 1 στο ΤΕΤ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΤΕ σελ 23 Πρόβ 1
ΒΑ σελ 49-51 Ασκ 1-2

ΙΣΤΟΡΙΑ

Β σελ 171 + 179
Μπαίνω στον σύνδεσμο που αντιστοιχεί στην εργασία που έχω αναλάβει και κάτω απ’ το αντίστοιχο όνομα συμπληρώνω τα στοιχεία που έχω βρει
Σημαντικοί Έλληνες Γλύπτες & Ζωγράφου 19ου αιώνα (padlet.com)
Σημαντικοί Έλληνες Λογοτέχνες 19ου αιώνα (padlet.com)

ΦΥΣΙΚΗ

Β (το πράσινο) σελ 108-109, Τα μέρη του ματιού

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Χώρες & Πρωτεύουσες Ευρώπης (μοβ)

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (Διαφορετικότητα)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ