19.05.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤ

ΓΛΩΣΣΑ

TE σελ 53-59 Aσκ 1,5,7

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΒΑ σελ 55
Επανάληψη Εμβαδόν (Ορθογωνίου Παραλληλόγραμμου, Πλάγιου Παραλληλόγραμμου, Τριγώνου, Τραπεζίου)

ΙΣΤΟΡΙΑ

Β σελ 183

ΦΥΣΙΚΗ

ΤΕ σελ 162-164
Επανάληψη το Μάτι

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Χώρες & Πρωτεύουσες Ευρώπης (μοβ)

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (Διαφορετικότητα)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ