19.1.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Kάναμε…
Μάθαμε τι είναι τα επίθετα. Καταλαβαίνουμε ότι μια λέξη είναι επίθετο αν σχηματίζεται και στα τρία γένη.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 105 τη θεωρία για τα επίθετα, σελ. 106 το πρώτο κουτάκι.
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 6 (αναλύσαμε τα επίθετα), σελ. 8 υπογραμμίσαμε το πράσινο συννεφάκι πάνω – πάνω, σελ. 9 λύσαμε την άσκηση 3.
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 51 την άσκηση 2.
Αυτές τις μέρες λέμε καθημερινά τους κανόνες για τα ρήματα, τα ουσιαστικά και τα επίθετα.
Για το σπίτι….
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή: σελ. 6.
Γραφή και Ορθογραφία: Βιβλίο Μαθητή: σελ. 6 την τελευταία πρόταση: “Καλό μου ημερολόγιο…. ταξίδι!”.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 110 την άσκηση 7.
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 51 την άσκηση 1.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Εξάσκηση στον πίνακα με παραδείγματα πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού, όπως: 4 + 4 + 4 + 4 = 16 ή 4 x 4 = 16.
Γράψαμε αναλυτικά και εξηγήσαμε (με πρόσθεση) στον πίνακα την προπαίδεια του 1. Ύστερα γράψαμε την προπαίδεια του 1 στο τετράδιο (μόνο τους πολλαπλασιασμούς).
Εξηγήσαμε ποιο είναι το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού, όταν πολλαπλασιάζω έναν οποιονδήποτε αριθμό με το 1 και με το 0.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 142 – 143.
Μαθαίνω απέξω τέλεια από το τετράδιο Μαθηματικών την προπαίδεια του 1.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Βιβλίο Μαθητή: σελ. 36 – 37.

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.