20.1.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Kάναμε…
Κάναμε εξάσκηση στους κανόνες των ρημάτων, ουσιαστικών και επιθέτων. Επιμείναμε με παραδείγματα στα επίθετα.
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 8 την άσκηση 2 (Κυκλώσαμε τα επίθετα στα λόγια της Γαλήνης).
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 52 την άσκηση 3.
Για το σπίτι….
Ανάγνωση: δεν έχουμε.
Γραφή και Ορθογραφία: Βιβλίο Μαθητή: σελ. 9 από το μπλε πλαίσιο με τα επίθετα τις 2 πρώτες σειρές (τα 9 επίθετα).
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 102 την άσκηση 12,σελ. 112 την άσκηση 13 και σελ. 110 την άσκηση 8.


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Γράψαμε αναλυτικά και εξηγήσαμε (με πρόσθεση) στον πίνακα την προπαίδεια του 10. Κολλήσαμε στο τετράδιο ένα λουλούδι με την προπαίδεια του 1 και ένα με την προπαίδεια του 10. Οι μαθητές που έλειπαν θα τα κολλήσουν όταν επιστρέψουν.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 125 τα προβλήματα Α και Β, σελ. 144 τις ασκήσεις 3 και 4.
Μαθαίνω απέξω τέλεια από το τετράδιο Μαθηματικών την προπαίδεια του 10.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Από χθες: Companion p. 21 (Λέξεις Αντιγραφή και Ασκήσεις).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.