22.3.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε για το σπίτι.
Β.Μ. σελ. 92 την αντιστοίχιση, σελ. 94 την ακροστιχίδα.
Στο τετράδιο της Γλώσσας κάναμε την άσκηση δημιουργικής γραφής της σελίδας 94.
Για το σπίτι
Διαβάζω το κείμενο για την Μαντώ Μαυρογένους στις σελίδες 92 – 93 και κάνω στο τετράδιο της Γλώσσας την άσκηση της σελίδας 93 με την παράγραφο των 10 γραμμών.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Διορθώσαμε τις ασκήσεις (μας πήρε πολλή ώρα η διόρθωση των διαιρέσεων)
Βιβλιοτετράδιο σελ. 67 πρβλ. 12.
Για το σπίτι
Βιβλιοτετράδιο σελ. 66 πρβλ. 9, 10, σελ. 67 πρβλ. 11.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Κάναμε
Β.Μ. σελ. 67 – 68
Για το σπίτι
Μελετώ καλά τις σελίδες 67 – 68 (και αυτά που σημειώσαμε)

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε
Student’s p. 71 – 72
Για το σπίτι
Student’s p. 74 – 75

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.