27.05.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤ

ΓΛΩΣΣΑ

ΒΑ σελ 60-61

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Επανάληψη το Ε των γεωμετρικών σχημάτων : Τετράγωνο, Ορθογώνιο Παραλληλόγραμμο, Τρίγωνο, Τραπέζιο, Κύκλος

ΙΣΤΟΡΙΑ

Β σελ 183

ΦΥΣΙΚΗ

ΤΕ σελ 160-168
Επανάληψη
Οξέα και Βάσεις –> χρώμα δείκτη
Οξύ + Βάση –> Άλατα (εξουδετέρωση)
Οξέα διαλύουν τα άλατα
Βάσεις διαλύουν τα λίπη

ΑΓΓΛΙΚΑ

Student’s p.125

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Χώρες & Πρωτεύουσες Ευρώπης (Γενική Επανάληψη)

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (Διαφορετικότητα)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ