3.2.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

Την Τρίτη θα γράψουμε επαναληπτικό στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.

Μελετώ καλά τα Κεφάλαια: 2, 3, 4, 5

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Διορθώσαμε στο Βιβλιοτετράδιο σελ. 159 ασκ. 9
Βιβλιοτετράδιο σελ. 167 ασκ. 4
Για το σπίτι
Βιβλιοτετράδιο σελ. 167 ασκ. 3, 5

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

Κάναμε
Τ.Ε. σελ. 70 – 71 το πείραμα.
Για το σπίτι
Τ.Ε. σελ. 73 Απαντώ στις 3 εργασίες.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Κάναμε
Β.Μ. σελ. 44- 46 Κεφάλαιο 12.
Για το σπίτι
Μελετώ καλά το Κεφάλαιο 12.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Για το σπίτι
Companion p. 55 – 57

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.