5.4.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

Για την εκδρομή της Πέμπτης:

α. Τακτοποιώ το θέμα της υπεύθυνης δήλωσης και των χρημάτων.

β. Κάνω self test την Τετάρτη το απόγευμα και το έχω εκτυπωμένο σε περίπτωση που μας ζητηθεί στο μουσείο.

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Διαβάσαμε την εργασία που είχαμε στο τετράδιο της Γλώσσας.
Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε στο Βιβλιοτετράδιο και στο Β.Μ. (και της προηγούμενης εβδομάδας).
Βιβλιοτετράδιο σελ. 51 ασκ. 10, σελ. 47 ασκ. 4, σελ. 40 ασκ. 10, σελ. 32 ασκ. 12, σελ. 50 ασκ. 8.
Για το σπίτι
Βιβλιοτετράδιο σελ. 48 ασκ. 5, σελ. 49 ασκ. 6.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Διορθώσαμε τις ασκήσεις στο βιβλιοτετράδιο (και τα προβλήματα που είχαν μείνει από την προηγούμενη εβδομάδα).
Βιβλιοτετράδιο σελ. 83 ασκ. 3.
Για το σπίτι
Βιβλιοτετράδιο σελ. 84 πρβλ. 1, σελ. 85 ασκ. 4, 6.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Κάναμε
Β.Μ. σελ. 56 – 57.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Κάναμε
Β.Μ. σελ. 71 – 74 Κεφάλαιο 4.
Για το σπίτι
Μελετώ το Κεφάλαιο 4.

ΑΓΓΛΙΚΑ

Για το σπίτι
Student’s p. 83 ex. 1, 2.

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.