5.5.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε – ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Γραπτό λόγο στο τετράδιο της Γλώσσας.
Για σπίτι
Έχουμε τις ασκήσεις από το Βιβλιοτετράδιο που έχουμε ήδη σημειώσει.
Διάβασμα στη θεωρία για τα απρόσωπα ρήματα και τις απρόσωπες εκφράσεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

Κάναμε
Διορθώσαμε τις εργασίες που είχαμε.
Τ.Ε. σελ. 131- 132 το πείραμα.
Για το σπίτι
Τ.Ε. σελ. 132 τις εργασίες 1, 2.
Β.Μ. σελ. 74 και 76 ό,τι σημειώσαμε για τον τρόπο διάδοσης του φωτός, την ταχύτητά του και τις κατηγορίες των σωμάτων ανάλογα με τη διαφάνειά τους.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Κάναμε
Εξετάσαμε τα δύο Κεφάλαια για τα ποτάμια και τις λίμνες της Ελλάδας.
Β.Μ. σελ. 75 – 77 Κεφάλαιο 22
Για το σπίτι
Μελετώ το Κεφάλαιο 22.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Για το σπίτι
Student’s p. 92 ex. 2
Companion p. 97-98

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.