7.2.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

Την Τρίτη θα γράψουμε επαναληπτικό στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.

Μελετώ καλά τα Κεφάλαια: 2, 3, 4, 5

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Γράψαμε το τεστ Ορθογραφίας.
Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε στο βιβλιοτετράδιο.
Για το σπίτι
Βιβλιοτετράδιο σελ. 168 ασκ. 6

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε.
Βιβλιοτετράδιο σελ. 187 πρβλ. 24, σελ. 188 πρβλ. 25
Για το σπίτι
Βιβλιοτετράδιο σελ. 188 πρβλ. 26, σελ. 189 πρβλ. 27

ΙΣΤΟΡΙΑ

Κάναμε
Β.Μ. σελ. 64 Κεφάλαιο 21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους.
Β.Μ. σελ. 65 πηγές 2, 3.
Για το σπίτι
Μελετώ καλά το Κεφάλαιο 21.

ΦΥΣΙΚΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.