8.3.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

Όποιος δεν έχει κάνει την άσκηση βιβλιοπαρουσίασης, την κάνει για την Πέμπτη.

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Διορθώσαμε την άσκηση βιβλιοπαρουσίασης.
Β.Μ. σελ. 50 – 51
Βιβλιοτετράδιο σελ. 20 ασκ. 2, σελ. 22 ασκ. 5.
Για το σπίτι
Γρ. + Ορθ. από το βιβλιοτετράδιο σελ. 20 ασκ. 1, 2 φορές.
Βιβλιοτετράδιο σελ. 24 ασκ. 9.
Από το τετράδιο της Γλώσσας τις δύο ασκήσεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Διορθώσαμε την άσκηση 21 και τα προβλήματα 6 και 7 που είχαμε.
Βιβλιοτετράδιο σελ. 46 πρβλ. 8, 9, σελ. 47 πρβλ. 11, σελ. 48 πρβλ. 13.
Για το σπίτι
Βιβλιοτετράδιο σελ. 47 πρβλ. 10, σελ. 48 πρβλ. 12, σελ. 49 πρβλ. 14.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Κάναμε
Β.Μ. σελ. 51 – 52 “Μετάνοια και συγχώρηση στη Βίβλο”.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Κάναμε
Β.Μ. σελ. 58 – 60 Κεφάλαιο 4.
Για το σπίτι
Μελετώ καλά την περίληψη της Ενότητας στην σελίδα 60.

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε
Student’s p. 62 – 64
Για το σπίτι
p. 64 ex. 2, p. 65 ex. 3

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.