Υποτροφίες Αριστείας 2020-2021

Τα Εκπαιδευτήριά μας με χαρά και αίσθημα κοινωνικής ευθύνης προκηρύσσουν δύο πλήρεις υποτροφίες για το σχολικό έτος 2020-2021.

Ο υποτροφίες απευθύνονται σε μαθητές αποφοίτους δημοσίων σχολείων, οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στα δίδακτρα του ιδιωτικού σχολείου. Αφορούν σε δύο μαθητές, έναν μαθητή της Α´ Γυμνασίου και έναν της Α´ Λυκείου, και θα καλύπτουν το σύνολο των διδάκτρων για όλη τη διάρκεια των σπουδών των υποτρόφων μέχρι την αποφοίτησή τους από το Γυμνάσιο και το Λύκειο αντίστοιχα. Κάθε χρόνο, όμως, θα επανεξετάζεται αν εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς την σχολική επίδοση και το ήθος των υποτρόφων.

Η υποτροφία θα χορηγηθεί στους μαθητές που θα πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Διάκριση σε εισαγωγικές εξετάσεις: συνολική βαθμολογία πάνω από 80% σε τρία μαθήματα.
  • Βαθμός απολυτηρίου Δημοτικού ή Γυμνασίου αντίστοιχα.
  • Εξαιρετικό ήθος, ποιοτικά στοιχεία, τα οποία – κατά την κρίση επιτροπής των Εκπαιδευτηρίων – διασφαλίζουν την ιδιαίτερη συμβολή των υποψηφίων υποτρόφων στη σχολική ζωή.

Η διαδικασία επιλογής των υποτρόφων θα έχει ως εξής:

Α. Ηλεκτρονική Aίτηση ενδιαφερομένων για τις υποτροφίες μέχρι τις 14/6/2020. (βρίσκεται στο τέλος του άρθρου)

Β. Εξετάσεις

Οι υποψήφιοι μαθητές θα λάβουν μέρος σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην Α΄ Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 20 Ιουνίου 2020 και ώρα 9.30 στις εγκαταστάσεις του σχολείου μας, Γηροκομείου 61, στην Πάτρα. Οι μαθητές θα πρέπει να προσέλθουν μισή ώρα νωρίτερα και να έχουν μαζί τους ένα επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί τα στοιχεία τους.

Και για τις δύο βαθμίδες τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

1. Νέα Ελληνικά

2. Ιστορία

3. Μαθηματικά

Καθεμία από τις τρεις δοκιμασίες (Νέα Ελληνικά, Ιστορία, Μαθηματικά) βαθμολογείται με άριστα τις 100 μονάδες. Κριτήριο θα αποτελεί το άθροισμα της βαθμολογίας των τριών μαθημάτων.

Γ. Συνέντευξη

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες που θα έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία πάνω από 80% και στα τρία μαθήματα θα

κληθούν σε συνέντευξη από επιτροπή των Εκπαιδευτηρίων, η οποία θα έχει και την ευθύνη της τελικής επιλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του σχολείου (Γηροκομείου 61, Πάτρα, τηλ. 2610224260, email: info@anagennisiedu.gr) ή στον ιστότοπο του σχολείου www.anagennisiedu.gr


Η εξεταστέα ύλη για το Γυμνάσιο (απόφοιτοι Δημοτικού) ορίζεται ως εξής:

ΓΛΩΣΣΑ

Κατανόηση Κειμένου
Δομή Κειμένου
Τίτλος κειμένου – Πλαγιότιτλοι
Παραγωγή Λόγου
Προτάσεις Κυρίες & Δευτερεύουσες
Κύριοι Όροι
Ρήματα Αμετάβατα, Μεταβατικά, Συνδετικά, Απρόσωπα
Επιρρηματικοί Προσδιορισμοί (Τόπου, Χρόνου, Τρόπου, Αιτίας, Ποσού)
Ευθύς & Πλάγιος Λόγος
Ρήματα (Χρονική & Εγκλιτική Αντικατάσταση – Σχηματισμός Προστακτικής)
Επίθετα (-ης, -ης, -ες & -ων, -ούσα, ον)
Παραθετικά Επιθέτων – Επιρρημάτων

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Αριθμητικές Παραστάσεις
Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (ΕΚΠ)
Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης (ΜΚΔ)
Κλάσματα
Εξισώσεις
Λόγοι – Αναλογίες
Ανάλογα Ποσά

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’:  Η Μεγάλη Επανάσταση (1821-1830) – Κεφ. 1-18


Η εξεταστέα ύλη για το Λύκειο (απόφοιτοι Γυμνασίου) ορίζεται ως εξής:

ΓΛΩΣΣΑ

  • Κατανόηση – Ερμηνεία γραπτού κειμένου (διαφόρων κειμενικών ειδών)
  • Συνοχή κειμένου (συνδετικές λέξεις – φράσεις)
  • Λεξιλογικές ασκήσεις (συνώνυμα – αντώνυμα)
  • Δομή και τρόποι ανάπτυξης παραγράφου
  • Παραγωγή γραπτού λόγου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Εξεταστέα Ύλη Μαθηματικών: Από το σχολικό βιβλίο της Γ΄ Γυμνασίου

  • Άλγεβρα:

Κεφάλαιο 1ο

1.1 (χωρίς την παράγραφο Α: οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (χωρίς την υποπαράγραφο ε) διαφορά κύβων και άθροισμα κύβων, 1.6 (χωρίς τις υποπαραγράφους δ) διαφορά – άθροισμα κύβων και στ) παραγοντοποίηση τριωνύμου της μορφής x2+(α+β)x+αβ), 1.8, 1.9, 1.10

Κεφάλαιο 2ο

2.1, 2.2, 2.3, 2.5 (χωρίς την παράγραφο Α: διάταξη πραγματικών αριθμών)

  • Γεωμετρία:

Κεφάλαιο 1ο

Παράγραφοι 1.1, 1.2

ΙΣΤΟΡΙΑ

Έμφαση στην ελληνική ιστορία του 19ου αιώνα (από το σχολικό εγχειρίδιο της Γ΄ Γυμνασίου οι ενότητες: 5,7,8,9,10,17,18,19, 20, 22, 23)


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.