25.04.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Β σελ 8, 10, 11
Για σπίτι:
Β σελ 11 Θεωρία (Ενεργητική & Παθητική Σύνταξη)
Β σελ 14 Ασκ 1 (στο ΤΕΤ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Επανάληψη σε Τρίγωνα και Γωνίες.
Για σπίτι:
ΤΕΤ Ασκ.: Υπολογίζω τη γωνία των τριγώνων που λείπει:
1. ΑΒΓ (σκαληνό): Α=30ο Β=; Γ=70ο
2. ΔΕΖ (ορθογώνιο σκαληνό): Δ=90ο Ε=40ο Ζ=;
3. ΗΘΙ (ισοσκελές): Η=98ο, Θ=Ι=;
4. ΚΛΜ (ορθογώνιο ισοσκελές): Κ=Λ=; Μ=ορθή
5. ΝΞΟ (αμβλυγώνιο ισοσκελές): Ν=15ο Ξ=; Ο=;

ΙΣΤΟΡΙΑ

Β σελ 99 (για μετά το Πάσχα)

ΦΥΣΙΚΑ

ΤΕ σελ 133-135

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Τα βουνά της Κρήτης, της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας (για μετά το Πάσχα)

ΑΓΓΛΙΚΑ

Companion p. 69-71(λέξεις/γραμματική κεφαλαίου/ασκήσεις ) .

ΓΑΛΛΙΚΑ

1) αντιγραφή και ορθογραφία τη φωτοτυπία
2) grammatix σελ. 46 ασκ. 3+4

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

AB σελ. 30, ασκ. 5

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ