🎄23.12.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε 🎅🏻

ΓΛΩΣΣΑ

1. Φέρνω Βιβλίο Β’ τεύχος
2. ΒΑ σελ 125-126 Ασκ 6-7
3. Οριστικό Άρθρο – Κτητική Αντωνυμία – Οριστική Αντωνυμία

4. Απαντώ στο ακόλουθο ερωτηματολόγιο για τη μάγισσα Φρικαντέλα.
5. Συμπληρώνω την άσκηση.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Φέρνω απ’ το επόμενο μάθημα το Β’ Τεύχος σε Β, ΤΕ, ΒΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Επανάληψη κεφ 13-16
& απαντώ το ακόλουθο επαναληπτικό διαγώνισμα (χωρίς βοήθεια 🤨)
Επαναληπτικό:

ΦΥΣΙΚΑ

TE σελ 75-81

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Άσκηση:
Γράφω στο ΤΕΤ το όνομα από 2 ζώα και 2 φυτά που ζουν στη ζώνη βλάστησης που έχει αναλάβει η ομάδα μου:
1η ομάδα: Ζώνη Μεσογειακής Βλάστησης
2η ομάδα: Ζώνη Παραμεσογειακής Βλάστησης
3η ομάδα: Ζώνη Ψυχρόβιων Κωνοφόρων
4η ομάδα: Ορεινή – Υπαλπική Ζώνη
5η ομάδα: Ζώνη Υψηλών Ορέων – Αλπική

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε Student’s p. 41 και τις άσκησεις από το προηγούμενο κεφάλαιο στο companion. Δεν έχουν ασκήσεις για το σπίτι λόγω των ημερών

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ