01.02.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Από βιβλίο σελ 8-9
Από τετράδιο εργασιών σελ 6-7
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 8
Γραφή στο πρόχειρο

Για το σπίτι έχουν :
Γραφή
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 9
Ανάγνωση από βιβλίο σελ 8(3 φορές)

Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας για να δείτε τη γραφή.


Να φέρουν τα καινούρια τεύχη στα βιβλία.




ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε: Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 36-38


Για το σπίτι έχουν:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 39, σελ 40 την 1η στήλη



Να φέρουν τα καινούρια τεύχη στα βιβλία.


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε student’s and workbook- Kk king, kite.
.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ