01.02.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε – Καλό μήνα!

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε.
Αναλύσαμε την πρώτη φωτοτυπία θεωρίας που είχαμε κολλήσει στο τετράδιο για τα απρόσωπα ρήματα και τις απρόσωπες εκφράσεις.
Για το σπίτι
Διαβάζω καλά τη θεωρία που κάναμε. Προσπαθώ να μάθω ποια είναι τα πιο συνηθισμένα ρήματα και ποιες οι εκφράσεις.
Β.Α. σελ. 143 ασκ. 2, σελ. 144 ασκ. 3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Στο τετράδιο κολλήσαμε θεωρία για τον πολλαπλασιασμό φυσικού αριθμού με κλάσμα, κλάσματος με κλάσμα και ποιοι αριθμοί λέγονται αντίστροφοι.
Για το σπίτι
Β.Α. σελ. 161 ασκ. 1, 2, σελ. 162 ασκ. 3, σελ. 163 ασκ. 6.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Κάναμε
Εξετάσαμε το μάθημα που είχαμε.
Β.Μ. σελ. 55 Κεφάλαιο 18 τις 4 πρώτες παραγράφους.
Για το σπίτι
Μελετώ το Κεφάλαιο 18.
Τ.Ε. σελ. 23 ασκ. 1, 2.

ΦΥΣΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Καλό μήνα!!!
Την Δευτέρα θα γράψουμε ένα τεστ στα κεφάλαια 11-15.
Καναμε τις επαναληπτικές ασκήσεις.
Διαβαζουμε από Companion τις λέξεις και την θεωρία της γραμματικής unit11-15

Ομιλος : grammar – μαθαίνω την θεωρία για το can, could, be able to(ποτέ τα χρησιμοποιώ και τι σημαίνουν). Τις ασκήσεις θα τις κάνουμε μαζί στην τάξη.

ΓΑΛΛΙΚΑ

🏫Στην τάξη :

✅Μάθαμε τo ρήμα έχω (avoir) και τα αόριστα άρθρα.

🏠Για το σπίτι:

1) αντιγραφή 2 φορές και ορθογραφία τις λέξεις σελ. 28 στο γκρι βιβλίο
2) αντιγραφή 2 φορές το avoir – βιβλίο γκρι σελ. 29
2) γκρι βιβλίο σελ. 30-31 τις ασκήσεις

➡️στο βιβλίο το γκρι σελ. 29 υπάρχει όλη η θεωρία του μαθήματος στα ελληνικά!
Πρώτα διαβάζουμε τις λέξεις της ορθογραφίας και τη θεωρία και μετά κάνουμε τις ασκήσεις!

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

AB σελ. 13 ασκ. 25, σελ. 14 (b) , σελ. 15 ασκ. 26, σελ. 16 ασκ. 1
ΤΕΣΤ : ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ( Γερμανία, Αυστρία , Ελβετία και Λίχτενστάιν) και να ξέρετε τα ρήματα spielen, machen, bin (κλίση + μετάφραση)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΚΠΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ