01.03.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 86-90 εκτός από ασκ 9
Γραφή στο πρόχειρο
Ανάγνωση από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 89 ασκ 8

Για το σπίτι έχουν :
Γραφή
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 89 ασκ 9,σελ 91
Ανάγνωση από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 89 ασκ 8(3 φορές)


Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας για να δείτε τη γραφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 106,107,109

Για το σπίτι έχουν:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 108

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Student’s and workbook Oo Orange-onion
.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ