01.11.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
ΤΕ σελ. 23 -> Υπογραμμίσαμε τα ρήματα που δίνουν οδηγίες και τα γράψαμε στο ΤΕΤ σε Υποτακτική & Προστακτική Αορίστου στο β΄ πληθυντικό
Για Αύριο:
Φέρνω μόνο ΤΕΤ Εκθ.

Για Παρασκευή
Διαβάζω & θυμάμαι:
– επίθετα σε -ης -ης -ες (π.χ. ο συνεπής, η συνεπής, το συνεπές)
– θηλυκά σε -ος (π.χ. η λεωφόρος, η περίοδος)
– αριθμητικά
– τρόπους που δίνουμε οδηγίες
— εγκλίσεις ρημάτων
– καταλήξεις ρημάτων (-ήκα, -είτε, – είται, -ήστε, ίστε, ……………………)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
ΤΕΤ
– Σύγκριση κλασμάτων με τη μονάδα (1)
– Μετατροπή κλάσματος σε μεικτό αριθμό
– Μετατροπή μεικτού αριθμού σε κλάσμα
Για σπίτι:
ΒΑ σελ 121 Ασκ 3-2-1
Απ’ τους ακόλουθους συνδέσμους παίζω παιχνιδάκια με κλάσματα:
1. Pizza Fractions Game – Level 1 & 2
2. Picture Fractions Game

ΙΣΤΟΡΙΑ (από Δευτέρα)

Για αύριο:
Β σελ 35, 36, 38

ΦΥΣΙΚΑ

ΤΕ σελ 43-44
Η Ενέργεια Αποθηκεύεται

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (από Δευτέρα)

Μαθαίνω τα στοιχεία του οριζόντιου διαμελισμού Β σελ 33-34

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε Student’s p. 18-19και
H/W :companion p. 20-21(επαναληπτικες).

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ