01.12.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 36-40 εκτός από σελ 37
Γραφή στο πρόχειρο
Ανάγνωση από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 38 ασκ 3

Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας για να δείτε τη γραφή.

Για το σπίτι έχουν :
Γραφή
Ανάγνωση από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 38 ασκ 3 και σελ 41 ασκ 8( 3 φορές)
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 37,41


Σε ένα πρόχειρο τετράδιο να κάνουν επανάληψη τα γράμματα, τις συλλαβές και τις λέξεις που έχουμε μάθει.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 133-136

Για το σπίτι έχουν:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 137, 138


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε τις ασκήσεις workbook, με τις λέξεις απο Ee elephant,egg.
Εγραψαν στα τετραδια το γράμμα Ee.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ