02.02.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 72-73.
Τετράδιο εργασιών: σελ. 66-67.
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή σελ. 72.
Γραφή και Ορθογραφία: Έφαγα ζεστό ψωμί. (5 φορές) Ψάξε στο πιο ψηλό βουνό. (5 φορές)
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 140 τις ασκήσεις 13, 14 και 141 τις ασκήσεις 16,17,19.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Αναλύσαμε με καρτέλες, αριθμητήριο και στον πίνακα τους αριθμούς 14,15,16.
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 77-78-79.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 85 τις ασκήσεις 7,8 και σελ. 87.
Τετράδιο (και τα μαθαίνω απέξω).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε workbook p. 28-29(έχουν να γράψουν το Ff στα τετράδια τους) .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση