02.02.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤ

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε.
Β.Α. σελ. 78 ασκ. 1, σελ. 80 ασκ. 3.
Β.Μ. σελ. 19 ασκ. 8-9. σελ. 17-18 εξηγήσαμε τις ασκ. 5-6.
Για το σπίτι
Β.Α. ολοκληρώνω τις ασκήσεις 1,3.
Β.Μ. σελ. 18 ασκ. 6 (την προετοιμασία)
Για Δευτέρα: Β.Μ. σελ. 17 ασκ. 5

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Γράψαμε τεστ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

Κάναμε
Β.Μ. σελ. 52-54.
Τ.Ε. σελ. 62-63.
Για το σπίτι
Τ.Ε. σελ. 64 τις εργασίες 1,2.

ΑΓΓΛΙΚΑ

Επαναληψη (τεστ) companion p. 42-55(unit 7a-9b) words-grammar

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Κάναμε
Εξετάσαμε το μάθημα που είχαμε.
Β.Μ. σελ. 35 Κεφάλαιο 4.
Για το σπίτι
Μελετώ τους πίνακες τις σελίδας 35 με τα έσοδα και τα έξοδα των δήμων.

ΓΑΛΛΙΚΑ

Για το σπίτι
Cahier d’ act. pg. 35-36. (livre bleu pg. 13,17+22)

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ()

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση