03.03.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε 🌻

ΓΛΩΣΣΑ

Γράφω ονομαστικά 5 μεγαλιθικά μνημεία
Ζωγραφίζω τη Μητρόπολη της Ατλαντίδας όπως περιγράφεται στο κείμενο στο Β.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Φέρνω: Τρίγωνο, Μοιρογνωμόνιο & Διαβήτη

ΙΣΤΟΡΙΑ

Β σελ 85-86

ΦΥΣΙΚΑ

Κάνω τις πιο κάτω ασκήσεις για τη σύνδεση σε σειρά και την παράλληλη σύνδεση
Αφήνω και το εργαστήριο εδώ να πειραματιστείτε

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Β σελ 66-67
– Τα μέρη του ποταμού
– Ποτάμια Πελοποννήσου & Στερεάς Ελλάδας
Online Άσκηση

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Companion p. 55-57 (ορθ τις λέξεις και τις άσκησεις ).

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ