02.04.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 157-162 εκτός από ασκ 4,7,8
Γραφή στο πρόχειρο
Από βιβλίο σελ 40-42

Για το σπίτι έχουν :
Γραφή
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 158 ασκ 4, σελ 159
Ανάγνωση από βιβλίο σελ 42(3 φορές)Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας για να δείτε τη γραφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 146, 147 ασκ 2

Για το σπίτι έχουν:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 147 ασκ 3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚα

Student’s Τt tiger, TV και τις ασκησεις από workbook
.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ