02.04.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ Καλό Μήνα!

Την Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο βιβλιοπωλείο Πολύεδρο. Θα κάνουμε μόνο ιστορία.

Την επόμενη Πέμπτη, 11/4, θα επισκεφθούμε τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και το Μουσείο της Ακρόπολης. Δόθηκε σχετική ανακοίνωση.

Συνοδοί εκπαιδευτικοί: Διονύσια Κουλη, Κωνσταντίνα Βασιλόπουλος,Μήλα Δήμητρα .

ΓΛΩΣΣΑ

Στην τάξη:
Προχωρήσαμε στο κείμενο του ΒΜ σελ.8 γ τεύχος. Μιλήσαμε για συνώνυμα και αντωνυμίες (αντίθετα)
Για το σπίτι:
1) ανάγνωση ΒΜ σελ.8
2 γραφή χ1 και ορθογραφία ΒΜ σελ. 8 (Αν στο σπίτι…πανάθεμα τες)
3) ασκήσεις 2,5,6 σελ. 50,52

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στην τάξη:
Κεφ. 33 υπολογίζω περίμετρο και εμβαδόν. Δουλέψαμε στο τετράδιο.
Για το σπίτι:
Ασκήσεις 1και 2 από ΒΑ σελ.22-23

ΙΣΤΟΡΙΑ

Μιλήσαμε για τη Θήβα και τις σχέσεις της με τις υπόλοιπες πόλεις-κράτη. Τα κεφ. 28 και 29 έγιναν σε μια διδακτική ώρα. Επειτα, προχωρήσαμε στη Μακεδονία και το κεφ. 30.
Για την Πέμπτη τα παιδιά θα πρέπει να μελετήσουν το κεφ.30.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Για αύριο Νομούς – Πρωτεύουσες Θεσσαλίας.

ΑΓΓΛΙΚΑ

3/4
companion p.60 (copy/dictation)
student’s p.69 exe.7

Ομιλος:grammar p. 150 give-say irregular verbs. Workbook p. 55 exe4b

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Μιλήσαμε για την παραβολή του ασώτου υιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ