02.04.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε.
Θεωρία στο τετράδιο των Μαθηματικών για το Κεφάλαιο 30. H διαίρεση στους δεκαδικούς αριθμούς.
Για το σπίτι
Από το τετράδιο κάνω τις ασκήσεις 1, 2, 3, 4 και το πρόβλημα 5.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Κάναμε
Εξετάσαμε το μάθημα που είχαμε.
Κεφάλαιο 27. Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων.
Για το σπίτι
Την Δευτέρα θα γράψουμε τεστ στα μαθήματα 24, 25 και 27.
Τ.Ε. σελ. 35 ασκ. 2.

ΦΥΣΙΚΗ

Αγγλικά

Companion p. 71(ασκήσεις ).
Student’s p. 65 exe 8

3/4
Ομιλος :workbook p.55 exe.6 and p.57 exe.3,4

ΓΑΛΛΙΚΑ

🏠Για το σπίτι:

1) grammaire pg. 45-46

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Για Τετάρτη 03.04.: AB ΣΕΛ. 46 (όλη) , Glossar : σελ. 21 (Seite 40), σελ. 22 (Seite 41+42)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Κάναμε
Β.Μ. σελ. 59-62, Κεφάλαιο 17. Το κλίμα της Ελλάδας.
Για το σπίτι
Μελετώ το Κεφάλαιο 17 (όσα σημειώσαμε).
Τ.Ε. σελ. 26 ασκ. 1.

ΚΠΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ