02.10.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ – Καλό Μήνα🌤️

Την Πέμπτη, θα γράψουμε διαγώνισμα Γλώσσας στην 1η ενότητα. Θα προηγηθεί επανάληψη της ενότητας μαζι με τα παιδιά.

Ύλη διαγωνίσματος:

  • ρημα, υποκείμενο, αντικείμενο
  • Λέξεις με δυσ ή δισ
  • εξακολουθητικοί χρόνοι
  • Τα επίθετα σε – ινός και οι εξαιρέσεις τους.

ΓΛΩΣΣΑ

Στην τάξη:
Μιλήσαμε για τα επίθετα σε – ινος, και τις εξαιρέσεις τους απο ΒΑ σελ. 27.
Η θεωρία υπάρχει και στο ΒΑ σελ. 29.
Για το σπίτι:
1) ανάγνωση το ίδιο κείμενο, ΒΜ σελ. 24
2) Γραφή χ 2 και ορθογραφία ΒΜ σελ. 27 το κουτί με τα επίθετα και τις προτάσεις που ακολουθούν.
3) ασκήσεις 4,5 ΒΑ, σελ.31-32

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στην τάξη:
Είμαστε στο Κεφ. 6.
Μιλήσαμε για την οργάνωση δεδομένων. Κάναμε παράδειγμα στο ΒΑ σελ. 19.
Για το σπίτι:
Άσκηση 2,στο ΒΑ σελ. 20-23
Να γίνουν τα ραβδογράμματα απαραίτητα με χάρακα.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Σελ. 27,28. Η τέχνη και η γραφή των αρχαίων Ελλήνων.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μιλήσαμε για του; Νομούς-πρωτεύουσες της Πελοποννήσου. Δώσαμε φωτοτυπία.
Θα εξεταστούν την Τετάρτη.

ΑΓΓΛΙΚΑ


-Student’s p.13(να διαβάσω το κουτάκι με το on,in,under..) και να κάνω τις ασκήσεις που κόλλησα στο τετράδιο της γραφής.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Μιλήσαμε για την προσευχή. Κεφάλαιο 1ο του βιβλίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ