02.11.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ

Γράψαμε Έκθεση
Για Παρασκευή:
Διαβάζω & θυμάμαι:
– επίθετα σε -ης -ης -ες (π.χ. ο συνεπής, η συνεπής, το συνεπές)
– θηλυκά σε -ος (π.χ. η λεωφόρος, η περίοδος)
– αριθμητικά
– τρόπους που δίνουμε οδηγίες
— εγκλίσεις ρημάτων
– καταλήξεις ρημάτων (-ήκα, -είτε, – είται, -ήστε, ίστε, ……………………)


Την Τρίτη:
Επαναληπτικό στην προαναφερθείσα ύλη (Ενότητα 2)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
ΤΕΤ
– Κλασματική Μονάδα
– Κλάσμα με παρονομαστή το 1
– Το κλάσμα ως διαίρεση
Για σπίτι:
ΤΕ σελ 43 Ασκ 2
ΒΑ σελ 124 Ασκ 4
Απ’ τους ακόλουθους συνδέσμους παίζω παιχνιδάκια με κλάσματα:
1. Pizza Fractions Game – Level 1 & 2
2. Picture Fractions Game

ΙΣΤΟΡΙΑ (από Δευτέρα)

Για αύριο:
Β σελ 35, 36, 38

ΦΥΣΙΚΑ

ΤΕ σελ 43-44
Η Ενέργεια Αποθηκεύεται

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (από Δευτέρα)

Μαθαίνω τα στοιχεία του οριζόντιου διαμελισμού Β σελ 33-34

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε Student’s p. 18-19και
H/W :companion p. 20-21(επαναληπτικες).

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ