02.11.2022- ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤ

Αύριο φέρνω τετράδιο Γραπτού Λόγου.

ΓΛΩΣΣΑ


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Κολλήσαμε στο τετράδιο θεωρία και ασκήσεις.
Για το σπίτι
Στο τετράδιο κάνω τις ασκήσεις:
1η Ομάδα Ασκήσεων 7, 8.
2η Ομάδα Ασκήσεων 1, 6, 8.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Κάναμε
Εξετάσαμε το μάθημα που είχαμε.
Β.Μ. σελ. 40 – 43 Kεφάλαιο 4. Οι Κλέφτες και οι Αρματολοί
Για το σπίτι
Β.Μ. σελ. 41 μελετώ καλά το Κεφάλαιο 4.

ΦΥΣΙΚΗ


ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Κάναμε
Εξετάσαμε το μάθημα που είχαμε και την εργασία.
Β.Μ. σελ. 14-15 Κεφάλαιο 3.
Για το σπίτι
Β.Μ. σελ. 14-15 Μελετώ τα όσα υπογραμμίσαμε.

ΓΑΛΛΙΚΑ


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ()

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση