02.11.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Γραφή στο πρόχειρο
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 121-122
Για το σπίτι έχουν :
Γραφή
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 120
Σε ένα πρόχειρο τετράδιο να κάνουν επανάληψη τα γράμματα, τις συλλαβές και τις λέξεις που έχουμε μάθει.


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 84-85
Για το σπίτι έχουν:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 86

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε την ιστορία που ακολουθεί μετά το review.Tην είδαμε animated από το ebook στην αίθουσα προβολών.
Τα βιβλία τους θα τα αφήνουν κάτω από το θρανίο στο σχολείο(δεν θα έχουν εργασία για το σπίτι).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ