03.02.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε 🎉

ΓΛΩΣΣΑ

Φωτοτυπία

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΤΕΤ: Θεωρία (Διαίρεση Κλασμάτων)
ΤΕΤ: Ασκ: Κάνω κάθετα τις διαιρέσεις:
** 587,3 : 0,8
* 65,472 : 9
** 0,7845 : 0,6
*** 5321 : 0,05
** 70,472 : 0,04

ΙΣΤΟΡΙΑ

Για σπίτι:
Β σελ 70-71

ΦΥΣΙΚΑ

ΤΕ σελ 95-97 (Στατικός Ηλεκτρισμός)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Βρίσκω από 1 φωτογραφία για κάθε φυτό ή ζώο που έχω αναλάβει και πατώ τα κουμπί από κάτω για να ολοκληρώσω την εργασία
Να γίνει η εργασία από όσους δεν την έχουν ολοκληρώσει
(αν δεν μπορείτε να ανεβάσετε τις εικόνες στον ακόλουθο σύνδεσμο, να τις στείλετε στο emal μου: geoschumi@hotmail.com)

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Για το σπίτι έχουν από το companion p. 49-51review.

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ