03.06.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
Bιβλίο Μαθητή: σελ. 62.
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 68.
Για το σπίτι:
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή: σελ. 62.
Τετράδιο: Κλίνω σε Ενεστώτα, Παρατατικό, Αόριστο τα ρήματα: μαγειρεύω, χαιρετώ.
Ορθογραφία: Μόνο άγνωστη. Θα κλίνουμε πάλι ρήματα.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 85.
Για το σπίτι:
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 86-87.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Για το σπίτι:student’s p.86 Γραφή/ορθ. 2φορες:snake,fox,bear

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ