03.11.2020 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
ΒΑ σελ 74-75 Ασκ 4-6
Β σελ 53
Για σπίτι…
Β σελ 54 η Άσκηση
ΤΕΤ Άσκηση – Παράγραφος

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
ΤΕΤ Κλάσματα – Θεωρία
Για σπίτι…
ΤΕΤ Κλάσματα – Θεωρία
ΤΕ σελ 39 Ασκ 1-2-3
ΒΑ σελ 107-108 Ασκ 1-2-3

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Νησιά της Ελλάδας:
Επανάληψη Κυκλάδες & Δωδεκάνησα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Λεξιλόγιο Unit 5 (2η στήλη)
WB p 16

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ