03.11.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ

Αύριο, να έχουν οι μαθητές μαζί τους το Ανθολόγιο. Θα το έχουμε στο σχολείο και θα επεξεργαζόμαστε κείμενα.

ΓΛΩΣΣΑ

Δεν είχαμε Γλώσσα.


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στην τάξη:
Κάναμε ασκήσεις με προσθέσεις και αφαιρέσεις απο το τε σελ. 22,23. Προχωρήσαμε στον πολλαπλασιασμό.
Δουλέψαμε στο τετράδιο. Κάναμε επανάληψη της προπαίδειας, μιλήσαμε για τους σύντομους πολ/σμους με το 10,100,1000.
Για το σπίτι:
Ασκήσεις από ΒΑ σελ. 39,40 (1,2,3)
Κάνω επανάληψη της προπαίδειας.
(τη γράψαμε στο τετράδιο)
Ανατρέχω στο τετράδιό μου, αν δυσκολεύομαι σε κάποιον πολ/σμο.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Γράψαμε τεστ τα πολιτεύματα.
Προχωρήσαμε στο κεφ. 7, σελ. 24,25.
Δώσαμε το σχετικό σχεδιάγραμμα.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Να ξέρω για την Τρίτη τους Νομούς – Πρωτεύουσες της Θεσσαλίας. Δόθηκε φωτοτυπία.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

2/11/2022
Τεστ ενοτητας
ΟΜΙΛΟΣ :Τεστ Grammar
, προχωρήσαμε grammar p. 35-36 (διαβάζω την θεωρία) και κάνω τις ασκήσεις p. 37-38

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση