03.11.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ

BA Ασκήσεις Επανάληψης
Για Δευτέρα Φέρνω Μαθηματικά αντί για Γλώσσα

Την Τρίτη:
Επαναληπτικό (Ενότητα 2)

– επίθετα σε -ης -ης -ες (π.χ. ο συνεπής, η συνεπής, το συνεπές)
– θηλυκά σε -ος (π.χ. η λεωφόρος, η περίοδος)
– αριθμητικά
– τρόπους που δίνουμε οδηγίες
— εγκλίσεις ρημάτων
– καταλήξεις ρημάτων (-ήκα, -είτε, – είται, -ήστε, ίστε, ……………………)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
ΤΕΤ
1. Σύγκριση Κλασμάτων
–με ίδιο παρονομαστή
–με ίδιο αριθμητή
Για σπίτι: – Για Δευτέρα

ΙΣΤΟΡΙΑ

Για Δευτέρα: Επανάληψη Β σελ 21-40

ΦΥΣΙΚΑ

ΤΕ σελ 45 – 47
& Ασκ 1-2: Σε κάθε εικόνα γράφω από ποια μορφή σε ποια μετατρέπεται η ενέργεια.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (από Δευτέρα)

Μαθαίνω τα στοιχεία του οριζόντιου διαμελισμού Β σελ 33-34

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε Student’s p.20 και companion
p. 20-21(επαναληπτικες).
Επαναληπτικό τεστ την Παρασκευή (διαβάζω από το companion unit 1-5, λέξεις και κανόνες γραμματικής).
4/11 Γράψαμε τεστ.

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ