03.11.2022- ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤ

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Αναλύσαμε τα βήματα παραγωγής παραγράφου με θέμα: “Μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή μου.” στο τετράδιο γραπτού λόγου. Φτιάξαμε σχεδιάγραμμα της παραγράφου, βρήκαμε λέξεις κλειδιά, φτιάξαμε προφορικά προτάσεις με αυτές και στη συνέχεια συντάξαμε την παράγραφο.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Ελέγξαμε τις ασκήσεις που είχαμε για σήμερα. Τις χθεσινές ασκήσεις θα τις διορθώσουμε τη Δευτέρα.
Ασκ. 9, 10, 11, 2, 3, 4
Για το σπίτι
Τ.Μ. ασκ. 6, 12, 7.
Β.Α. σελ. 24 ασκ. 7, 8.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

Κάναμε
Β.Μ. σελ. 18
Τ.Ε. σελ. 26
Για το σπίτι
Β.Μ. Διαβάζω καλά τη σελ. 18.
Τ.Ε. σελ. 27, εργασίες 1, 2, 3.

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε
Student’s p. 26
Για το σπίτι
Companion p. 30 (1η στήλη λέξεων για ορθ.) και p. 31 ασκήσεις.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΑΛΛΙΚΑ


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ()

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση