04.03.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 92
Γραφή στο πρόχειρο
Ανάγνωση από βιβλίο σελ 26,27
Από τετράδιο εργασιών σελ 26,27

Για το σπίτι έχουν :
Γραφή
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 93
Ανάγνωση από βιβλίο σελ 26 (3 φορές)


Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας για να δείτε τη γραφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 111
Από βιβλίο μάθημα 47,48
Από τετράδιο εργασιών μάθημα 47

Για το σπίτι έχουν:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 110

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Student’s and workbook Oo Orange-onion
.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ