04.04.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Από βιβλίο σελ 44,45
Γραφή στο πρόχειρο
Από τετράδιο εργασιών σελ 43-45

Για το σπίτι έχουν :
Γραφή
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 1,2,3 ασκ 4,5
Ανάγνωση από βιβλίο σελ 44(3 φορές)

Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας για να δείτε τη γραφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 150

Για το σπίτι έχουν:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 151

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚα

review p,q,r,s,t student’s and workbook
.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ