04.06.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
Από βιβλίο σελ 75
Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 123,124,126
Από τετράδιο εργασιών σελ 79
Γραφή στο πρόχειρο

Να μάθουν τα ποιήματά τους.
Σπίτι έχουν :
Γραφή
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 125, 127
Ανάγνωση από βιβλίο σελ 75(3 φορές)

Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας για να δείτε τη γραφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε :
Άσκηση στα κουτάκια

Σπίτι :
Άσκηση στα κουτάκια

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚα

Τελειώσαμε το βιβλίο και θα κάνουμε επαναλήψεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ