04.11.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

Μαθαίνω απέξω τα λόγια μου για το χριστουγεννιάτικο θεατρικό!

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 18-19-20.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 116, 117, 120.
Για το σπίτι…
Γραφή (μαμά, μάτι, μέλι, πάμε) και ορθογραφία.
Ανάγνωση: σελ. 18-19.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 118-119.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Εξάσκηση στον πίνακα με τα σύμβολα ισότητας – ανισότητας.
Εξάσκηση σε απλές προσθέσεις.
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 38-39.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 67, 68, 72.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε κεφάλαιο 10, verbs:walk, run, jump, sing, fly, eat.
(Τα βιβλια τα αφήνουν στο σχολείο)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση