05.02.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ

Αύριο, διαγώνισμα Ιστορίας κεφ.15 έως 19. (Δίνω έμφαση στις ημερομηνίες των μαχών, πρωταγωνιστές, στρατηγικο σχέδιο, έκβαση-αποτέλεσμα μάχης. Διαβάζω καλά την τελευταία παράγραφο του κεφ.19. Η Ελλάδα μετά τους Περσικους πολέμους)

ΓΛΩΣΣΑ

Στην τάξη:
Προχωρήσαμε στο ΒΜ σελ 35 έως 39. Μιλήσαμε για την ελιά στην τέχνη. Μιλήσαμε για περιεκτικά ουσιαστικά και κοινά. Θεωρία ΒΑ σελ. 167,168
Κάναμε εξάσκηση αυτών που μάθαμε στο ΒΑ σελ. 170, ασκ.2 και 4.
Για το σπίτι:
1) ανάγνωση ΒΜ σελ. 35
2) Γραφή χ 1 και ορθογραφία ΒΜ σελ. 35, 1η παράγραφο.
3) διαβάζω τη θεωρία απο ΒΑ σελ. 167
4) ασκήσεις ΒΑ 1,3,5 σελ. 169 εως 171

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στην τάξη:
Κεφ. 23 Υπολογίζω με δεκαδικούς και συμμιγεις αριθμους. Μιλήσαμε για πρόσθεση συμμιγών αριθμών στο τετράδιό μας. Θα συνεχίσουμε και αύριο. Πρόκειται για απαιτητικο κεφάλαιο.
Για το σπίτι:
Προσπαθώ να κάνω τις προσθέσεις στο ΒΑ σελ 117, ασκ. 5.
Όταν έχω δεκαδικό, θα τον κάνω συμμιγη. Οι αριθμοί για να προστεθούν ή να αφαιρεθούν πρεπει να έχουν ιδια μορφή.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Την Τρίτη διαγώνισμα κεφ. 15-19. Κάναμε επανάληψη των περσικων πολέμων μέσα απο τις ασκήσεις του Τε σελ. 22-26 επανάληψη των περσικων πολέμων.
Σε κάθε μάχη/ναυμαχία είναι απαραίτητο οι μαθητές να γνωρίζουν:
Πότε έγινε/έτος, ποιοι πολέμησαν, αποτέλεσμα/έκβαση μάχης.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Για αύριο Νομούς – Πρωτεύουσες Θεσσαλίας.

ΑΓΓΛΙΚΑ

Επανάληψη από το companion από unit 11-15.
Διαβαζω πολύ καλά την σημασία των λέξεων και την θεωρία της γραμματικής από το κάθε κεφάλαιο.
Θα γράψουμε ένα τεστ 7/2 ημέρα Τετάρτη.


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Μιλαμε για παιδιά θαύματα της Βίβλου.
Εργασία: βρίσκω κι εγώ πληροφορίες για ενα παιδί θαύμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ