05.03.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 94-98
Γραφή στο πρόχειρο
Ανάγνωση από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 97 ασκ 8

Για το σπίτι έχουν :
Γραφή
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 99,100
Ανάγνωση από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 97 ασκ 8(3 φορές)


Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας για να δείτε τη γραφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 113
Από βιβλίο μάθημα 49
Από τετράδιο εργασιών μάθημα 48,49 εκτός από σελ 41

Για το σπίτι έχουν:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 112

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε επανάληψη Kk-Oo με ασκήσεις στο Student’s.
.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ