05.10.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Kάναμε
Από βιβλίο σελ 33-34
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 42,43
Για το σπίτι
Γραφή και ορθογραφία σελ 34 την πρόταση στο ροζ κουτί (3 φορές)
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 44 ασκ 17,18
Ανάγνωση από βιβλίο σελ 33

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 46,47 εκτός από ασκ 2
Άσκηση στο τετράδιο
Για το σπίτι
Άσκηση στο τετράδιο

Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας.


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση