05.12.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 48-52
Από τετράδιο εργασιών σελ 38-40
Γραφή στο πρόχειρο

Για το σπίτι έχουν :
Γραφή
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 53,54


Σε ένα πρόχειρο τετράδιο να κάνουν επανάληψη τα γράμματα, τις συλλαβές και τις λέξεις που έχουμε μάθει.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 146,147

Για το σπίτι έχουν:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 148, 149


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε τις επαναληπτικες ασκήσεις απο το student’s και workbook, με τα γράμματα Aa,Bb,Cc,Dd,Ee και τις λέξεις που ξεκινούν απο αυτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ