06.02.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Από βιβλίο σελ 65
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 19
Από τετράδιο εργασιών σελ 13
Για το σπίτι
Γραφή και ορθογραφία από βιβλίο σελ 65 τις 3 πρώτες γραμμές (3 φορές)
Ανάγνωση από βιβλίο σελ 65( 3 φορές)
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 20

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 36-42 εκτός από ασκ 8
Άσκηση στο τετράδιο
Στα βιβλία μαθηματικών ΔΕΝ θα κάνουμε όλες τις ασκήσεις γιατί είναι εκτός ύλης.
Για το σπίτι
Άσκηση στο τετράδιο
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 42 ασκ 8 και σελ 43Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας.


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Companion p. 24(γραφη όλες τις λέξεις κι ο ρθογραφια hat-scarf).ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση