06.02.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤ

Πήραμε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την εκδρομή στα χιόνια την επόμενη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου.

ΓΛΩΣΣΑ

Γράψαμε τεστ κατανόησης κειμένου και άγνωστη ορθογραφία.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Κεφάλαιο Κεφάλαιο 56. Γεωμετρικά σχήματα – Πολύγωνα.
Κολλήσαμε τη θεωρία και ασκήσεις.
Για το σπίτι
Διαβάζω καλά τη θεωρία.
Από τη φωτοτυπία ασκ. 8, 10, 11.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Κάναμε
Εξετάσαμε το μάθημα που είχαμε.
Β.Μ. σελ. 106-107 Κεφάλαιο 9. Η εκστρατεία του Δράμαλη – Δερβενάκια.
Για το σπίτι
Μελετώ το Κεφάλαιο 9.

ΦΥΣΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Γράψαμε τεστ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΑΛΛΙΚΑ


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ()

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση