06.02.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

Την Παρασκευή να έχω μαζί μου και το βιβλίο ΚΠΑ.

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Διορθώσαμε στον πίνακα τις ασκήσεις που είχαμε.
Θεωρία στο τετράδιο για την διαίρεση κλασμάτων και άσκηση εμπέδωσης.
Για το σπίτι
Β.Α. σελ. 175 ασκ. 5, σελ. 176 ασκ. 6, 7, σελ. 177 ασκ. 8, σελ. 185 ασκ. 20.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Κάναμε
Εξετάσαμε το μάθημα που είχαμε και τις εργασίες από το Τ.Ε. και ολοκληρώσαμε το υπόλοιπο.
Για το σπίτι
Μελετώ το υπόλοιπο μάθημα.
Τ.Ε. σελ. 24 ασκ. 4.

ΦΥΣΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε unit 16. Θα εχουμε:
Companion p. 52(ραφη/ορθ.1η στήλη λέξεις) και p. 54 ασκήσεις Student’s p51 exe. 3
Επίσης αποφασίσαμε να κάνουμε ένα project με θέμα world explorers. Οι μαθητές (μέχρι την επόμενη Δευτέρα) θα πρέπει να συλλέξουν πληροφορίες για την χώρα επιλογής τους, σχετικά με την γεωγραφική της θέση, την κουλτούρα, την γλώσσα, τα αξιοθέατα.

Ομιλος : grammar p. 71 exe. 5,6,7

ΓΑΛΛΙΚΑ

🏫Στην τάξη :

✅Μάθαμε τo ρήμα έχω (avoir) και τα αόριστα άρθρα.

🏠Για το σπίτι:

1) αντιγραφή 2 φορές και ορθογραφία τις λέξεις σελ. 28 στο γκρι βιβλίο
2) αντιγραφή 2 φορές το avoir – βιβλίο γκρι σελ. 29
2) γκρι βιβλίο σελ. 30-31 τις ασκήσεις

➡️στο βιβλίο το γκρι σελ. 29 υπάρχει όλη η θεωρία του μαθήματος στα ελληνικά!
Πρώτα διαβάζουμε τις λέξεις της ορθογραφίας και τη θεωρία και μετά κάνουμε τις ασκήσεις!

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

AB σελ. 13 ασκ. 25, σελ. 14 (b) , σελ. 15 ασκ. 26, σελ. 16 ασκ. 1
ΤΕΣΤ : ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ( Γερμανία, Αυστρία , Ελβετία και Λίχτενστάιν) και να ξέρετε τα ρήματα spielen, machen, bin (κλίση + μετάφραση)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Κάναμε
Β.Μ. σελ. 44 – 46
Για το σπίτι
Μελετώ και ξέρω να δείχνω στον χάρτη τα μεγαλύτερα νησιά σελ. 39, τις μεγαλύτερες πόλεις σελ. 45 και τι σημαίνει επίνειο.
Τ.Ε. σελ. 16 ασκ. 1 και 2 (με τη βοήθεια του χάρτη από το Β.Μ. σελ. 23)

ΚΠΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ