06.03.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 102
Γραφή στο πρόχειρο
Ανάγνωση από βιβλίο σελ 28,29
Από τετράδιο εργασιών σελ 28,29

Για το σπίτι έχουν :
Γραφή
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 101,103
Ανάγνωση από βιβλίο σελ 28(3 φορές)


Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας για να δείτε τη γραφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 114,115

Για το σπίτι έχουν:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 116

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε επανάληψη Kk-Oo με ασκήσεις στο Student’s.
.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ